שער הדינר הירדני היציג היום: מחשבון דינר ירדני >> שקל

השער עדכני ל: