שער הדינר הירדני היציג היום: מחשבון דינר ירדני >> שקל

מחשבון שערים עדכני

מחשבון שער היסטורי

השער עדכני ל: