מחשבון פיצויים

משכורת אחרונה, ברוטו (ש"ח)
תקופת העבודה (חודשים)
 
סכום הפיצויים המשוער, ברוטו לפני מס, הוא: 0