כל מה שרציתם לדעת על תכנית חיסכון לכל ילד

לאחרונה אושרה על ידי משרד האוצר והביטוח הלאומי ויצאה לדרך תכנית חיסכון לכל ילד אשר מטרתה פתיחת חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. במסגרת התכנית יופקדו אל קופת החיסכון של הילד מדי חודש 50 ₪ עד הגיעו לגיל 21. מה חשוב לדעת על התכנית וכיצד בוחרים במסלול המתאים? לפניכם כל התשובות וכל המידע הרלוונטי הנחוץ.

מהי התכנית?

על פי התכנית ביוזמת משרד האוצר והביטוח הלאומי יופקדו לכל ילד 50 ₪ לקופת חיסכון מדי חודש כאשר ההורים יוכלו להפקיד 50 ₪ נוספים לסכום ההפקדה, סכום זה יגרע מקצבת הילדים. את החיסכון יוכל לפדות הילד עם הגיעו לגיל 18  ובאישור ההורים. החל מגיל זה יופסקו ההפקדות מטעם המדינה ולחשבון יופקד מענק בסך 500 ₪. במידה והחיסכון יישמר סגור עד גיל 21, יופקד מענק נוסף בגובה 500 ₪ ומגיל זה יכול הילד למשוך את החיסכון מבלי צורך באישור של הוריו. מגיל 21 במידה ובוחר הילד להמשיך את החיסכון ייגבו דמי ניהול שנתיים בשיעור של 0.23%. במקרה בו ייפדה הסכום יחול עליו מס רווחי הון.

התוכנית יצאה לפועל בינואר 2017 וההורים צפויים לקבל הודעה מביטוח לאומי לגבי הבחירה במסלול המועדף עליהם. ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי וללמוד על פרטי התכנית ואפשרויות הבחירה במסלולים השונים. התכנית גובשה ואושרה במסגרת הבנות קואליציוניות בהן סוכם כי הקיצוץ שנקבע בזמן הממשלה הקודמת יבוטל, כך נוספו 50 ₪ לקצבת הילדים עבור כל ילד בשינוי שהסכום יופקד בקופת החיסכון ולא יועבר לחשבון העו"ש בבנק. טווח הזמן הנקבע לבחירה היכן הכסף יופקד הינו של חצי שנה עד יוני 2017 לאחריה יופקדו הכספים לפי ברירת המחדל של הביטוח הלאומי רטרואקטיבית.

במקרה של אי בחירה, עבור ילדים שנולדו לאחר ינואר 2017 אם המדובר בילד ראשון יופקד הכסף בקופת גמל אשר תיפתח עבורו במקרה של ילד שני ומעלה תיפתח עבור הילדים קופת גמל או תכנית חיסכון בהתאם לבחירה שבוצעה לילד הקודם. לילדים שמלאו להם 18 ממאי 2015 עד דצמבר 2016 תיפתח תכנית החיסכון בינואר 2017 ויופקדו לקופתה 50 ₪ בעבור כל חודש ממאי 2015 ועד לחודש בו ימלאו לילד 18, בנוסף לכך יופקד מענק גיל 18 בגובה 500 ₪. יש לוודא כי הבנק בו אתם מעוניינים לפתוח את תכנית החיסכון מופיע ברשימת הבנקים שנקבעה על ידי משרד האוצר, במידה ואינו חלק מהרשימה ייפתח החיסכון בבנק לפי בחירת הביטוח הלאומי.

יתרונותיה של התכנית הינם ביצירת תמריץ לחיסכון ייעודי לילד, כמו כן המדינה מממנת את דמי הניהול בשונה ממוצרים פיננסיים אחרים המוצעים בשוק. במקרה של מחלה של הילד, נכות או חלילה מוות ניתן להגיש בקשה חריגה למשיכת החיסכון.

היכן להפקיד?

הביטו הלאומי מאפשר לבחור לבצע את ההפקדה בבנק במסגרת תכנית חיסכון או בקופת גמל. לאחר חודש יוני 2017 במידה ולא בחרתם היכן יופקד הכסף הביטוח הלאומי יבחר היכן להפקיד את הכסף כברירת מחדל בהתאם לגילו של הילד במועד 1.1.17: לילד מתחת לגיל  במועד הנ"ל יופקד הכסף בקופת גמל להשקעה במסלול סיכון נמוך, לילד מעל גיל 15 במועד ה- 1.1.17 יופקד הכסף בבנק אליו מועברת קצבת הילדים. בחירה נכונה בגוף שינהל את קופת החיסכון יכולה להביא להגדלת סכום החיסכון וכן בחירה מוקדמת תביא להפקדת הכסף מוקדם יותר. תכנית זו מהווה חיסכון לטווח ארוך ובהתאם לכך יש להתייחס לתשואות לאורך זמן תוך מתן דגש לניהולו על ידי חברה ותיקה ומנוסה אשר תגדיל את התשואות לאורך זמן תוך שמירה על סיכונים נמוכים.

חיסכון בבנק מציע ריבית בהתאם לריביות הקיימות בשוק כאשר המס על הרווח מהריבית הינו 15% מהרווח הנומינלי בעוד בקופת גמל החיסכון מושקע בשוק ההון ומס הרווחים הינו בגובה 25% מהרווחים הריאליים כלומר חיסכון בבנק הוא אפיק סולידי יותר ובהתאם לכך גם התשואות הצפויות נמוכות יותר. הבנק מבטיח תשואה קבועה, בטוחה אך נמוכה יחסית בעוד שבקופת גמל בית ההשקעות יקבע היכן להשקיע. כאשר מדובר בחיסכון לטווח ארוך לרוב מומלץ להשקיע בסיכון גבוה יותר על מנת להגדיל את הרווחים.

הריביות של הבנקים נחלקות לשלושה מסלולים: ריבית קבועה לא צמודה, ריבית משתנה וריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. לדוגמא בנק הפועלים התחייב לריבית שקלית קבועה של 4%, זוהי ריבית טובה אך יש לזכור כי במידה ותעלה הריבית במשק לא תעלה הריבית על החיסכון של הילד עד שימלאו לו 18, כמו כן אינפלציה תשפיע על הריבית בפועל. קופת הגמל מציעה כמה אפשרויות לבחירת מסלול כאשר ברירת המחדל הוא המסלול הסולידי בו החלק המנייתי קטן, במסלול ה"רגיל" שיעור המניות עומד על כ-30% ומסלול עם סיכון מוגבר בו החשיפה המנייתית גבוהה. בחירת קופת הגמל חשוב שתתבצע לאחר בחינה של ניהול בית ההשקעות ולוודא כי הוא עומד בסטנדרטים המתאימים וכן לבדוק את רמת ההתנהלות וגובה התשואות בקופות הגמל שלו.  קיימת אפשרות להעביר את קופת החיסכון בין קופת גמל אחת לאחרת אך לא בין בנק לבנק.

איזה אפיק השקעה עדיף?

הבנק מתחייב מראש לריבית ומשקלל את סיכוניה ואת האינפלציה בעוד התשואה בקופת גמל תלויה במסלול הנבחר ובשוק ההון. דוגמא לרווח הצפוי: במידה וההורים יוסיפו 50 ₪ על כל 50 ₪ שהפקידה המדינה והילד יפדה את הקופה בגיל 21 במסלול ריבית ריאלית של 2% בבנק יעמוד הסכום הנצבר על 39.4 אלף שקל. בקופת גמל בהנחה לתשואה שנתית ריאלית של 4% יגיע גובה החיסכון ל-50.3 אלף שקל. ובכן מה עדיף? התשובה אינה חד משמעית, המדינה משקיעה את כספינו בשוק ההון מתוך הנחה שהוא ייצר תשואה גבוהה יותר אולם השקעה בשוק ההון מטבעה כרוכה בסיכון גדול יותר, לאורך זמן השוק המנייתי יודע לייצר תשואה גבוהה מזו של פיקדון בבנק.

קופת הגמל או הבנק אשר מנהלים את החיסכון מחויבים לדווח מדי שנה עד ה-1 במרץ על מצב החיסכון. כמו כן ניתן לעקוב אחר מצב החיסכון בכל עת באתרי האינטרנט הייעודיים. ניתן לעבור בין מסלולים שונים באתה קופת הגמל בכל עת, הפעולה פשוטה ומתבצעת על ידי מילוי טופס והפעולה תבוצע תוך 3 ימי עסקים. בבנק ניתן לבחור במסלול ללא תחנות יציאה ובכזה המאפשר יציאה כל 5 שנים. חשוב לדעת כי גם במקרה של חוב לביטוח הלאומי לא יבוצע קיזוז אולם ההורה לא יוכל להוסיף על ההפקדה 50 ₪ נוספים עד להסדרת החוב.

פברואר 12, 2017 |

אולי יעניין אותך גם