נגישות

יחסי ממון, זוגיות ורכוש משותף

פירוק תא משפחתי כרוך בשינויים רבים, ואחת הסוגיות הכואבות איתן מתמודדים בני הזוג הנפרדים היא חלוקת הרכוש. חוק יחסי ממון, שחוקק בשנת 1973, קובע את הדרך בה יחולקו המשאבים והרכוש בין בני זוג שלא ערכו הסכם ממון. מה קובע החוק, אילו נכסים מחולקים בתהליך איזון המשאבים ואילו לא, ועל חשיבותו של הסכם ממון, בשורות הבאות

איזון משאבים

חוק יחסי ממון קובע, כי במקרה של גירושים, יחולקו הרכוש המשותף, והנכסים שנצברו במהלך שנות החיים המשותפות שווה בשווה בין בני הזוג. כוונת החוק למנוע מצב של חוסר איזון כלכלי, בו אחד מבני הזוג נותר חסר כל, בעוד האחר משגשג כלכלית. איזון המשאבים כולל זכויות פנסיוניות של בני הזוג, דירת המגורים המשותפת, גם אם היא רשומה על שמו של אחד מבני הזוג בלבד, עסק של מי מבני הזוג, וכל רכוש או זכויות אחרות שנצברו במהלך שנות החיים המשותפות.

נכסים שאינם נכללים בתהליך איזון משאבים

רכוש שצבר מי מבני הזוג טרם החיים המשותפים לא ייכלל בהליך איזון המשאבים, מתנות וירושות שניתנו לאחד מבני הזוג, טרם הנישואים או במהלכם, וכן גמלאות וקצבאות המגיעות לאחד מבני הזוג בשל נכות, לקות, או שכול. כאשר נעשה שימוש משותף ברכוש שצבר אחד מבני הזוג טרם הנישואים, יכול רכוש זה להיכלל באיזון המשאבים, בתנאי שמוכחת כוונת שיתוף, זאת אומרת, שהצדדים הפכו רכוש זה למשותף.

200264473-001

בני זוג שנישאו לפני 1.1.74

חוק יחסי ממון אינו חל על בני זוג שנישאו לפני כניסתו לתוקף, ובמקרה של גירושים תיערך חלוקת רכוש, כאשר על הרכוש שנצבר במהלך שנות החיים המשותפות חלה חזקת השיתוף, ויש לחלקו שווה בשווה בין בני הזוג. על בן הזוג התובע את חלוקת הרכוש להוכיח קיומם של חיים משותפים, ועל הצד השני להוכיח כי לא הייתה כוונת שיתוף לגבי נכסים שאינו רוצה שיחולקו.

הסכם ממון

חתימת הסכם ממון בין בני זוג עם תחילת החיים המשותפים, מונעת כאבים ומריבות מיותרים במקרה של פירוד. הסכם ממון בין בני זוג קובע מראש כיצד יש להתייחס לנכסים של כל אחד מבני הזוג, וכן לנכסים המשותפים. על מנת שיהיה תקף יש להביא את הסכם הממון לאישור בית הדין המאשר את הנישואים, כאשר ההסכם נערך לאחר הנישואים, או לאישורו של נוטריון, כאשר הוא נערך טרם הנישואים.

הרציונל מאחורי הבאת ההסכם לאישור ערכאה הוא שעל הדיין מטעם הערכאה לוודא כי ההסכם אינו מפלה מי מבני הזוג, שהוא לא נעשה בכפייה, וכן ששני בני הזוג מבינים את משמעותו. חתימה על הסכם ממון בתחילת דרככם המשותפת, מונעת התערבות של גורמים חיצוניים במקרה של פרידה, ומורידה את פוטנציאל הסכסוך והמלחמה.

ספטמבר 25, 2016 |

אולי יעניין אותך גם