מחשבון ביטוח לאומי

מחשבון ביטוח לאומי מאפשר לכם להעריך את הסכום המנוכה מן המשכורת החודשית לטובת ביטוח לאומי אישי וביטוח בריאות. הזינו את גובה המשכורת החודשית ובחרו את הקבוצה אליה אתם שייכים לביצוע החישוב.

סה"כ ניכוי ביטוח לאומי חודשי:

סה"כ ניכוי ביטוח בריאות חודשי:

סה"כ הפרשה ביטוח לאומי חודשי:

הפרשות חודשיות מהשכר לביטוח לאומי ולביטוח בריאות |

מטרת המנגנון של ביטוח לאומי הוא להגן על אזרחי המדינה ברמה הכלכלית. קיימות מספר רמות משתנות של הגנה הניתנות על ידי ביטוח לאומי לפי המדינה המסוימת בה הוא פועל. כמו כן ישנם כמה מצבים שונים בגינם ניתן ליהנות מזכאות מסוימת בתשלום הביטוח הלאומי. ביטוח בריאות בא לכסות על מגוון הוצאות המתייחסות לטיפולים רפואיים.

המבוטח נדרש לשלם סכומים נמוכים בעבור תשלום על הוצאות רפואיות במידת הצורך. המבוטח חייב בתשלום על מנת לצמצם את הסיכונים הכלכליים האפשריים בגין הוצאות עתידיות משמעותיות.

המוסד לביטוח לאומי בישראל אחראי על מימושן של מרבית הזכויות החברתיות בארץ בדרך כלל על ידי תשלומי העברה. פעילות המוסד מוסדרת כיום בחוק הביטוח הלאומי שנקבע בשנת 1953 בכנסת.

המוסד עוסק בנוסף במימוש של חוקים אחרים הקשורים לביטחון הסוציאלי לרבות חוק הבטחת הכנסה ולהסכמים עם ממשלת ישראל בנוגע לביטחון סוציאלי. במקרה של ביטוח בריאות ממלכתי, המבטח עשוי להיות המדינה, ארגון מסוים הפועל ללא כוונות רווח דוגמת קופת החולים בישראל או חברה מסחרית אחרת כגון חברת ביטוח.

מה מקנה התשלום? |

תשלום דמי הביטוח לפי התקנות מעניק למבוטחים בדרך כלל זכות גמלאות הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי מעניק תשלומי גמלאות למובטלים, למעוטי הכנסה, לנפגעי עבודה, לאמהות, לנכים, לנפגעי תאונות, למשפחות עם ילדים, לאלמנות ויתומים, למוגבלים בניידות, לזקנים, לעובדים בחברות שפשטו רגל או שפורקו.

בדומה לביטוח לאומי, גם ביטוח בריאות הוא ביטוח חובה כאשר לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי חלה חובה בתשלום דמי ביטוח בריאות לצד דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי על כל תושב ישראל בן 18 ומעלה.

פטור מהפרשת התשלום

עקרת בית אשר נשואה למבוטח או ידועה בציבור כאשר בן זוגה מבוטח, ולא עובדת מחוץ למשק הבית פטורה מתשלום דמי ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי. כל אדם שמקבל קצבת נכות, מענק נכות או קצבת נכות כללית ממקום העבודה בזמן שאיננו מקבל הכנסה נוספת זכאי לפטור מדמי ביטוח לאומי.

רוצה את המחשבון שלנו באתר שלך?

העתק והדבק את הקוד באתר שלך

מחשבון ביטוח לאומי
העתק קוד