מחשבון פיצויים

על מנת להעריך את סכום הפיצויים המגיע לכם בעקבות פיטורין ממקום העבודה, הינכם מוזמנים להזין את גובה המשכורת האחרונה שלכם ואת תקופת החודשים בה עבדתם אל המחשבון כבסיס לחישוב.

סכום הפיצויים המשוער, ברוטו לפני מס, הוא:

פיצויי פיטורין |

קיימים חוקים רבים בדיני עבודה המחייבים את העובדים והמעבידים במשק. יש לציין כי היעדר מודעות למלוא הזכויות שלכם כעובדים עלול להוביל לניצול עובדה זו לרעה על ידי המעבידים ולשלילה של זכויות מסוימות.

כל עובד המסיים את עבודתו רשאי לפדות את ימי החופשה וימי ההבראה שנותרו לו, אם והוא זכאי להם, על ידי חישוב יחסי לתקופת העבודה שלו במהלך החודשים האחרונים. להלן כמה נקודות חשובות שחשוב להבינן אם ופוטרתם או התפטרתם ממקום עבודתכם.

אופן החישוב

על מנת להבין את סעיף 14 ברצוננו להציג דוגמא קצרה. לאחר חמש שנות עבודה, פוטר אדם ממקום עבודתו. העובד הרוויח 6,000 ₪ בארבע השנים הראשונות ושכרו עלה ל-9,000 ₪ בשנה החמישית.

פיצויי הפיטורין להם הוא זכאי יהיו המשכורת הנוכחית שלו פי מספר השנים בהן עבד כלומר 9,000 כפול 5 ובמסתכם 45,000 ₪.
עובדים הזכאים לתשלומי פיצויי פיטורין הם כל מי שעבדו במשך שנה רצופה אחת לפחות ופוטרו ממקום העבודה. חישוב פיצויי פיטורין איננו כולל דמי הבראה, תשלום עבור שעות נוספות ונסיעות.

חילופי מעסיקים

חילופי מעסיקים במקום העבודה של העובד לרבות עסקים פרטיים או מוסדות ציבוריים, מחייבים מתן פיצויי פיטורין לעובד מטעם מעסיקו החדש על כל תקופת העבודה מול המעסיק הקודם, כאשר העובד נחשב כמפוטר מהמועד שבו חלו חילופי המעסיקים. חובת תשלום הפיצויים לא חלה על המעביד הקודם אלא על המעסיק החדש.

פשיטת רגל |

אם והמעסיק פשט את הרגל והתאגיד נמחק או פורק, או שהמעסיק במקום העבודה נפטר, העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורין כאילו פוטר ממקום עבודתו.

נסיבות המאפשרות שלילת פיצויים

לפי סעף 16 לחוק פיצויי פיטורין רשאי המעביד לשלול פיצויים מהעובד באופן חלקי או מלא בתנאי כי חל הסכם קיבוצי המאפשר שלילה זאת על יחסי המעסיק- עובד.

מיסוי

גובה המס החל על פיצויי פיטורין הוא שיעור המס השולי של העובד לאחר שניתן לו פטור מתשלום מס הכנסה בשיעור של מכפלת השכר הקובע לפיצויי פיטורין או התקרה בכמות שנות העבודה נטו.

רוצה את המחשבון שלנו באתר שלך?

העתק והדבק את הקוד באתר שלך

מחשבון פיצויים
העתק קוד