מחשבון הלוואות

מחשבון ההלוואות מאפשר לכם להעריך את התשלום החודשי, סכום הריבית הכולל וסכום ההחזר הכולל של הלוואה תוך התחשבות באינפלציה צפויה. מלאו את השדות הנדרשים לקבל אומדן.

ללא אינפלציה:

תשלום חודשי: ₪, סה"כ ריבית: ₪, סה"כ החזר:

כולל אינפלציה:

תשלום חודשי: ₪, סה"כ ריבית: ₪, סה"כ החזר:

הלוואות: הסוגים הנפוצים בשוק הפרטי בארץ |

אחד מסוגי ההלוואות הנפוצים ביותר הן הלוואות בריבית משתנה הניתנות על ידי הבנקים והשוק החוץ בנקאי וכוללות רמת סיכון נמוכה יחסית. הלוואות צמודות למדד במרבית המקרים צמודות למדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי חודש. הלוואה בריבית פריים גם היא נחשבת לנפוצה וניתנת בריבית משתנה ללא הצמדה למדד.

סוגי הלוואות נוספים מחולקים לפי מטרת האשראי, כלומר עבור אילו גורמים הלקוח מבקש ליטול הלוואה מן הלווה כמו למשל הלוואות למימון רכב, רכישת נדל"ן, הלוואות לסטודנטים, לעסקים ועוד.

ניהול סיכונים |

הסיכון המרכזי בלקיחת הלוואות מסתכם בהיעדר יכולת להחזירן במועד הנדרש במקביל להסתבכות מול הנושים. על כן יש צורך להבין היטב את כל תנאי ההלוואה טרם חתימה על ההסכם.

קודם כל יש להכיר מקרוב את הגוף ממנו נלקחה ההלוואה לרבות סוג התנהלותו. באופן כללי הלוואות ממשלתיות נחשבות ליותר בטוחות. אם אתם מעדיפים ליטול הלוואה חוץ בנקאית מגופים פרטיים חשוב שהגוף יהיה מספיק מוכר ובעל שם ומוניטין בתחום.

כמו כן, ישנו כלל אצבע מקובל בתחום ולפיו צריך להקפיד על כך שסך החזרי ההלוואות החודשי לא יעלה על שליש מן ההכנסות החודשיות למשך כל אורך התקופה המצטברת בה קיימים החזרים של הלוואות גם אם הן נועדו למטרות שונות.

רוצה את המחשבון שלנו באתר שלך?

העתק והדבק את הקוד באתר שלך

מחשבון הלוואות
העתק קוד