מחשבון ריבית

מחשבון הריבית מאפשר לכם להעריך את סך הריבית וסך התשלום הכולל על הלוואה או על פריסת תשלומים. לביצוע החישוב הינכם מוזמנים להזין את הנתונים הנדרשים אל הטופס ולצפות בסכום התשלום או בסכום הריבית מתוך סך העסקה.

מספר חודשי החזר:

תשלום חודשי:

סה"כ ריבית:

סה"כ תשלום:

מעט מידע על: ריביות |

ריבית היא מושג בכלכלה המתייחס לסכום הכסף הנושף אותו הלווה נדרש לשלם עבור הזכות שמעניק המלווה ללווה לעשות שימוש בסכום כסף בשיעור מסוים המכונה הלוואה, סכום הלוואה או קרן, לפרק זמן מסוים. הריבית משולמת למלווה על ידי הלווה בנוסף להחזר הקרן.

קיימים שני סוגים של ריביות: ריבית פשוטה וריבית דריבית. ריבית פשוטה מחושבת כאחוז מסוים מהקרן בזמן שהאחוז עומד ביחס ישיר לתקופה של ההלוואה. ריבית דריבית או ריבית מצטברת מחושבת על הריבית שהצטברה בתקופה הקודמת וגם על הקרן.

רוצה את המחשבון שלנו באתר שלך?

העתק והדבק את הקוד באתר שלך

מחשבון ריבית
העתק קוד
השפעת גובה הריבית הנקבע על ידי בנק ישראל על המשק

עליית הריבית בחודש מסוים משפיעה על שוק המניות ומטבע החוץ כאשר בדרך כלל במצב של עלייה השקל מתחזק מול הדולר ומטבעות נוספים. ירידה בריבית גורמת להיחלשות שער השקל מה שיכול להתרחש גם עקב מצב ביטחוני ירוד או אי יציבות פוליטית קיצונית.

מהו הראציונל?

אובדן נזילות היא הסיבה הראשונה לתשלום ריבית ומתייחסת לערך הזמן שבו הכסף היה ברשותו של הלווה, כאשר בזמן זה המלווה יכול היה להשתמש בצורה אלטרנטיבית בכסף כמו צבירת רווח באמצעות אפיקי השקעה נוספים או ניצול הזדמנויות עסקיות.

סיבה שנייה היא אינפלציה, כלומר תמורות בערך הכסף בזמן ההלוואה.

והסיבה השלישית נובעת מהאפשרות שההלוואה לא תוחזר במלואה או שמועד החזרתה ידחה.