מחשבון דמי הבראה

מחשבון דמי הבראה מאפשר לכם להעריך את גובה דמי ההבראה השנתיים המגיעים לכם בעבור עבודתכם. לביצוע החישוב מלאו את הפרטים הנדרשים: קבוצת ההשתייכות, ותק בעבודה, אחוזי משרה וגובה המשכורת החודשית.

ימי הבראה:

ערך יום הבראה:

סה"כ דמי הבראה:

מעט מידע על: דמי הבראה |

כל מעביד בישראל חייב בתשלום דמי הבראה לעובדיו מתוקף צו הרחבה בנושא הנידון או מתוקף של הסכם קיבוצי אחר. ייעודו המקורי של תשלום זה ניכר מהשם שלו, כלומר לצרכי מימון שהייה עבור העובד בבית הבראה.

בעבר נהוג היה לחשב את גובה התשלום בהתאם לעלויות השהייה בבית הבראה, כאשר העובדים נדרשו להציג קבלות בגין שהייתם בבית הבראה כתנאי הכרחי לקבלת התשלום. אולם כיום התשלום של דמי הבראה מחושב בצורה שונה לגמרי באופן שאיננו קשור כלל לייעוד המקורי שלו.

אופן החישוב

בדרך כלל תשלום דמי הבראה נעשה אחת לשנה באחד מהחודשים בעונת הקיץ, יוני עד ספטמבר, אולם ישנה אפשרות לשלם אותו גם במועדים אחרים, או בכמה תשלומים בודדים ואף במסגרת של תשלום חודשי אשר מכונה "על חשבון הבראה". בהתאם לכמות של ימי ההבראה מחושב גובה דמי ההבראה.

חלה עלייה הדרגתית במספר ימי ההבראה להם זכאי העובד לפי שנות הוותק שלו במקום עבודתו ובהתאם להסכם הקיבוצי אשר חל על העובד. דמי הבראה הניתנים לעובד במשרה חלקית מחושבים באופן יחסי להיקף משרתו.

זכאות |

עובד אשר צבר וותק של שנה במסגרת מקום עבודתו זכאי לדמי הבראה. העובד מקבל בשנת העבודה השנייה דמי הבראה על השנה הנוכחית ובצורה רטרואקטיבית גם על החלק היחסי של השנה הראשונה של העבודה.

דמי הבראה ניתנים לעובדים במשרה מלאה בהתאם לנוסחה הבאה: חמישה ימים עבור השנה הראשונה, שישה ימים עבור השנה השנייה עד השנה השלישית, שבעה ימים עבור השנה הרביעית עד העשירית, שמונה ימים עבור השנה האחת עשרה עד השנה החמש עשרה, תשעה ימים עבור השנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה ועשרה ימים עבור השנה העשרים ואילך.

תקופת התיישנות

במצבים של תביעות לתשלומי דמי הבראה באם תמו יחסי עובד מעביד, העובד יהיה זכאי לדמי הבראה בגין תקופה של שנתיים החל ממועד סיום עבודתו כאשר לאחר מכן תביעתו תתיישן. אם ואותו העובד בחר להמשיך בעבודתו, אזי הוא יהיה זכאי לדמי הבראה לתקופה של עד שבע שנים.

רוצה את המחשבון שלנו באתר שלך?

העתק והדבק את הקוד באתר שלך

מחשבון דמי הבראה
העתק קוד