יורו לדינר תוניזאי

מחשבון שערים עדכני
מחשבון שער היסטורי

השער עדכני ל: