בהריון? מזל טוב! המדריך המלא לזכויות של עובדת עד הלידה

נשים רבות בישראל בוחרות להמשיך ולעבוד כמעט עד יום הלידה, ואין סיבה שלא.
בחוק הישראלי מעוגנות תקנות וזכויות המאפשרות לכל עובדת להמשיך ולעסוק בתחומה גם בזמן ההריון, למרות תגובות גבריות שליליות ואפילו איומים מצד בוסים גברים.
בין אם את בהריון או רק חושבת על הרעיון חשוב שתלמדי את זכויות העובדת בהריון.
ולגברים שקוראים מאמר זה - חובה להכיר בזכויות נשים בהריון במקום העבודה!
קולגות ובוסים מהמין השני, אלו שלא מפתחים בטן ענקית במהלך תשעה חודשים, חייבים להכיר ולכבד את זכויות האשה בהריון בכל מקום עבודה.
להלן כתבה עניינית וקולעת על הזכויות הניתנות לאשה בהריון במקום העבודה שכל מי שעובד במדינת ישראל בשנת 2018 חייב לקרוא:

זכויות מעוגנות בחוק

כמו חוקים אחרים הנועדו להגן על עובדות עובדים במדינת ישראל, חוק עבודת נשים נועד להגן על זכויותיהן של נשים במקום העבודה.

החוק, אשר נחקק בשנת 1954, קובע כללים הנוגעים במיוחד להגנה על בריאות האשה בכלל ועל זכויות עובדת בזמן הריון בפרט.

החוק נחקק בתקופת הצנע בה נשים רבות נאלצו לצאת מחיק המטבח וחדר הילדים ולעבוד בשביל לעזור לפרנס את המשפחה .
למעשה לעבוד כפליים מהגברים שלא דאגו לטיפול בילדים, לבישול ולניקיון בבית.

כמובן שמאחורי החוק עומד גם רעיון שוויון הזכויות בין גברים לנשים כפי שהונחה במגילת העצמאות.

הגוף האחראי על שיפוט במקרים של אפליה ופגיעה בזכויות עובדת בהריון הוא בית הדין לעבודה, הוא ראשי לפסוק פיצויים מצד המעסיק כלפי העובדת או לתת צו מניעה לפיטורין.

מספר סעיפים וניסוחים בחוק מהווים מקור למחלוקת בימינו – ימים בהם פמיניזם נעשה רעיון מקובל והעולם מתחיל להבין מה שוויון זכויות באמת אומר.

אך בכתבה זו נתמקד בסעיפים אשר מגינים על זכויות העובדת בהריון ומבטיחים לה עבודה הולמת ויחס הוגן ושווה במקום העבודה לפני, במהלך ולאחר הלידה.

זכויות העובדות בהריון

בפירוט הזכויות נתחיל לפי סדר כרונולוגי של ההריון – לפני ההריון, תוך כדי ולאחר הלידה:

לפני ההריון

טיפולי פוריות

אשה אשר עוברת טיפולי פוריות וטיפולים להפריה חוץ גופית רשאית להיעדר מעבודתה לארבע סדרות טיפולים בשנה בשך של 16-20 ימים בשנה.
טיפולי הפוריות יבואו על חשבון ימי המחלה של העבודה.
בדומה לימי המחלה המנוצלים במהלך תקופת ההריון, המעסיק מנוע מפיטורי העובדת במהלך אותה תקופה וללא לאחר 150 ימים מתקופת היעדרותה.
העובדת חייבת להודיע למעסיק תקופת זמן הולמת טרם היא מתחילה את הטיפולים

 

במהלך ההריון

הודעה למעסיק

עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה עד חודש חמישי להריון. 
לפני כן העובדת אינה מחויבת על פי חוק להודיע למעסיק – הריון הוא עניין פרטי והמעסיק אינו חייב לדעת על כל פרט בחייך – אולם כמובן שבהתאם למקום העבודה וליחסך עם המעביד נמליץ להודיע לפני כן.
לאחר חודש חמישי חלות זכויות מיוחדות בנוגע להעסקת אשה בהריון, לכן כדאי לך מאוד להודיע למעסיק בזמן.

שעות נוספות

עובדת הנמצאת בהריון מהחודש החמישי ואילך מנועה מלעבוד שעות נוספות, מעבודה ביום המנוחה וכן מעבודות לילה.
כל חריגה מהגבלות אלו מחייבת אישור בכתב של העובדת והסכמה בין שני הצדדים.

סביבה מסוכנת

 

בזמן ההריון גוף האשה והעובר נמצאים במצב רגיש מאוד מבחינה בריאותית, העבודה בסביבת חומרים מסוכנים.
חומרים כימיים שהוגדרו כחומרים מסוכנים, סביבת עבודה בה העובדת חשופה לחום גבוה וקרינה או סביבת עבודה בה ישנה סכנה בריאותית לעובדת – מנועה.

על המעסיק למצוא לעובדת חלופה במקום העבודה כדי שתוכל להמשיך ולעבוד מבלי להיות בסיכון.

 

בדיקות במהלך ההריון

בדיקות הכרוכות בהריון, כגון בדיקות דם, מי שפיר, אולטרהסאונד וכו', כלולות בסל הבריאות.
המעסיק חייב לשלם לעובדת שכר רגיל על ימי היעדרותה לצורך בדיקות הריון.
מספר השעות מוגבל לפי היקף משרתה: אשה העובדת יותר מארבע שעות כל יום זכאית לארבעים שעות של בדיקות לצרכי ההריון.
בדיקות הכרוכות בהריון כוללות בדיקות מעקב, סינון ובדיקות אבחנתיות.

 

שמירת הריון

עובדת זכאית להיעדר במהלך הריונה במידה והיא נמצאת במצב בריאותי המסכן את חייה או חיי העובר,
במצב המוגדר כשמירת הריון, שבו נעדרה מעל 30 ימים מהעבודה,  
העובדת זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי ולפטור ממבחן תעסוקה.
בתקופה זו היא לא תקבל שכר מהמעביד, אך תקבל קצבה מביטוח לאומי.
כמו כן, לא ינוכו ימי מחלה וכן ייצבר לזכותה וותק.
בזמן זו המעסיק חייב להמשיך ולהפריש עבור העובדת תשלומים לקופות גמל במידה והיא עבדה במקום למעלה מחצי שנה לפני שמירת ההריון.

 

פיטורין

כל עובדת שהשלימה שישה חודשי עבודה אצל אותו המעסיק מוגנת על פי חוק מפיטורין – מכל סיבה שהיא –  במהלך תקופת ההריון וכן לתקופה של שישים יום לאחר תום חופשת הלידה.
האיסור על פיטורי עובדת במהלך ההריון הוא חמור ביותר!
עובדת שלא השלימה שישה חודשי עבודה אמנם אינה מוגנת על פי חוק עבודת נשים אך יכולה לתבוע את המעסיק על אפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות, במידה וסיבת הפיטורין היא ההריון.
כנ"ל לגבי ראיון העבודה – במידה ולא התקבלת למקום עבודה והתראיינת במהלך ההריון וסיבת אי-העסקה היא ההריון, את רשאית לתבוע את המעסיק.

 

לאחר לידה

חופשת לידה

עובדת אשר השלימה תקופה של שנה לפחות אצל המעסיק זכאית לחופשת לידה בת שישה וחצי חודשים או 26 שבועות אשר רק חלק ממנה בתשלום.
התקופה בה ישולמו לעובדת דמי לידה תלוי בפרק הזמן בו שילמה העובדת דמי ביטוח לאומי כאשר הזמן המקסימלי הוא 15 שבועות.
עובדת אשר עבדה פחות משנה אצל המעסיק (אך יותר משישה חודשים) זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות.
לאחר תום חופשת הלידה המעסיק מחוייב להחזיר את העובדת לעיסוקה באותם התנאים בהם הועסקה קודם ללידה ולהעניק לה תקופת הסתגלות בת שישים יום בה הוא אסור מלפטר את העובדת.
עובדת אשר בחרה להתפטר בשביל לטפל ביילוד והודיעה על כך עד תשעה 
חודשים מיום הלידה תראה כמפוטרת ותהיה זכאית לקבל פיצויים בהתאם.

 

הנקה


העובדת רשאית לקבל שעת הנקה ביום, בשכר רגיל, למשך ארבעה חודשים לאחר הלידה לצורך הנקה.

ומה עם בן הזוג?

תמונה שממחישה את זה שיש לגבר זכויות בעת ההריון

גם בן זוגה של היולדת זכאי לזכויות כדי לסייע לעובדת בתקופת ההריון, לפני הלידה ולאחריה:

 

העדרות לאחר לידה


עובד רשאי להיעדר ממקום עבודתו עד שבעה ימים לצרוך סיוע בבדיקות ההריון ובלידה של בת הזוג ויכול לקזז ימים אלו מימי מחלה.

העובד רשאי להיעדר מהעבודה למשך שלושה ימים נוספים לאחר הלידה על חשבון החופשה השנתית או כחופשה ללא תשלום.

 

שעת הנקה


אבות רשאים לחלוק ולנצל את שעת ההנקה היומית הניתנת לעובדות לאחר לידתן למשך ארבעת החודשים הראשונים לאחר הלידה, זאת על פי תיקון חדש לחוק.

הידעת?!

זכויות העובדת הן חשובות וחובה להכיר אותן, במיוחד בזמנים מודרניים כמו שאנו נמצאים בהם.

מלבד זאת, ישנן גם אפליקציות חדשות, מתוחכמות במיוחד, אשר עוזרות לך במעקב ההריון.

מחשבוני הריון עוזרים לך לעקוב אחר שבועות ההריון, בדיקות מומלצות ומתי לבצע אותן ולעקוב אחר התפתחות העובר בשלביו השונים.

בנוסף תוכלי לקבל טיפים ומידע על מזון שכדאי לאכול כדי להתחזק ולשמור על בריאות העובר ובריאותך האישית, טיפים לפעילות גופנית במהלך ההריון ועוד!

אל תפספסי דרך מעולה – נוחה וקלה – לעקוב אחרי גופך והגוף הקטן שנוצר בתוכך במהלך אחד השלבים הכי משמעותיים בחיי האדם.

 

 

ספטמבר 17, 2018 | ,

אולי יעניין אותך גם