SALT -> ILS

Source: CurrencyRate

SALT הוא פרויקט חדשני המאפשר לבעלי נכסי קריפטו לשמור על ההשקעות שלהם תוך קבלת גישה למימון נזיל. באמצעות הפלטפורמה, משתמשים יכולים לקבל הלוואות תמורת הפקדת קריפטו-נכסים כערבון, מה שמאפשר להם לקבל נזילות מבלי למכור את הנכסים ולוותר על פוטנציאל הרווח העתידי.

שער ה-SALT, כמו כל מטבע קריפטוגרפי, נקבע על בסיס היצע וביקוש בשוק. היצע ה-SALT מוגבל על ידי האלגוריתם והפרוטוקול של המטבע, בעוד שהביקוש נקבע על ידי כמות המשתמשים והעניין בשימוש בשירותי ההלוואה שהפלטפורמה מציעה.

כמה גורמים יכולים להשפיע על הביקוש ל-SALT בשוק, כוללים:

1. התפתחויות ושדרוגים בטכנולוגיה של SALT ובממשק המשתמש.
2. שינויים ברגולציה הקשורה להלוואות קריפטו וביטחון נכסים דיגיטליים.
3. תנודות ואירועים בשוק הקריפטו בכללי, אשר יכולים להשפיע על נטיית המשקיעים לקחת הלוואות נגד נכסיהם.
4. שיתופי פעולה ותמיכה מגופים וחברות מובילות בתעשייה.

שערו של ה-SALT אל מול השקל יכול להשתנות בהתאם לגורמים אלו, וכן בהתאם לתנודות בשער השקל עצמו אל מול מטבעות אחרים.

לגבי השאלה האם SALT הוא השקעה טובה, זו שאלה שתלויה בכל משקיע ובאסטרטגית ההשקעות שלו. חשוב לזכור שהשקעה בקריפטו היא ספקולטיבית ומסוכנת ודורשת מחקר יסודי והבנה של הסיכונים.

לגבי תחזיות לערכו או צמיחתו של ה-SALT לתקופה הקרובה או הרחוקה, לא נמצא מידע מספרי עתידי זמין, ולכן קשה להעריך את פוטנציאל הצמיחה שלו.

כפי שנאמר, לא נמצאה תמיכה ממותגים ידועים או חוות דעת של מומחים בולטים שממליצים על SALT. עם זאת, הפרויקט עבר בדיקת עובדות על ידי CertiK, חברת אבטחת בלוקצ'יין, שמספקת רמה מסוימת של אמון ואימות לטכנולוגיה מאחורי הפרויקט.