Phantasma -> ILS

Source: CurrencyRate

מטבע ה-Phantasma הוא פרויקט חדשני בתחום הקריפטו, המציע פלטפורמה דקנטרלית לנכסים דיגיטליים ולמשחקים המבוססים על בלוקצ'יין. הטוקן של פנטסמה, המסומן ב-SOUL, משמש כאמצעי תשלום וכמנגנון תגמול ברשת. האפשרויות שמטבע זה מציע כוללות יצירה ושימוש בנכסים דיגיטליים, פיתוח יישומים דקנטרליים והשתתפות במשחקים על גבי הבלוקצ'יין.

שער ה-Phantasma נקבע בשוק על בסיס היצע וביקוש, בדומה למטבעות קריפטוגרפיים אחרים. כאשר מדובר בהמרת Phantasma לשקל, השער יקבע בהתאם לערך השוקי של Phantasma ביחס לאתריום ואז לשקל, לפי היצע וביקוש בשוק הקריפטו ובשוק המטבע המסורתי.

גורמים שונים יכולים להשפיע על הביקוש ל-Phantasma בשוק, כולל חדשות על שיתופי פעולה חדשים, פרויקטים מבוססי טכנולוגיה של Phantasma, תנודות בשוק הקריפטו בכללותו, וכן אירועים פוליטיים או כלכליים שיכולים להשפיע על התעניינות המשקיעים בסוג זה של נכסים.

בנוגע לשער ה-Phantasma אל מול השקל בעתיד, יש לקחת בחשבון גורמים כמו תפיסת המטבע על ידי הקהל, התפתחויות וחדשות בתחום הקריפטו, וכמובן רגולציות עתידיות שעשויות להשפיע על השוק הישראלי והעולמי.

לגבי השאלה האם Phantasma הוא השקעה טובה – זו שאלה שדורשת שיקול דעת של המשקיע. כמו בכל השקעה בקריפטו, יש לקחת בחשבון את הסיכונים הגבוהים והתנודתיות הרבה המאפיינות את השוק.

בנוגע לתחזיות לערכו או צמיחתו של Phantasma, יש להתייחס בזהירות רבה להערכות, שכן הן מבוססות על הנחות שונות ולא תמיד משקפות את התמונה המלאה. כמו כן, לא נמצאו המלצות בולטות מאנשי מקצוע או חברות ענף לגבי המטבע.

בדיקות עובדיות או אימות של פרטים בקשר למטבע Phantasma לא נמסרו, ולכן יש לגשת למידע הקיים בזהירות ולבצע מחקר מעמיק לפני קבלת החלטות השקעה.