Moeda Loyalty Points -> ILS

Source: CurrencyRate

נקודות נאמנות מואדה (MDA) הן מטבע קריפטוגרפי המתוכנן לשמש כאמצעי תגמול לנאמנות ותמיכה בפרויקטים בקהילה. המטבע מספק למשתמשים הטבות וצברים עבור שימושים שונים בעולם הקריפטו ומאפשר להם להיות שותפים בתהליך השיפור והתפתחות הפלטפורמה.

שימוש בנקודות נאמנות מואדה יכול להתבצע במספר דרכים, כולל רכישת מוצרים או שירותים בתוך הקהילה של Moeda, השתתפות בפרויקטים מיוחדים או אף חילופים עם מטבעות אחרים בשווקים דיגיטליים.

שער ה-MDA, כמו כל מטבע קריפטוגרפי אחר, נקבע על ידי היצע וביקוש בשוק הקריפטו. שער האתריום אל מול השקל, לדוגמה, נקבע באופן דומה ומשתנה בהתאם לפעילות הסחר בבורסות השונות ובפלטפורמות המסחר.

הביקוש ל-MDA יכול להישפע ממספר גורמים, כולל תוכניות חדשות של הפלטפורמה, שותפויות עסקיות, חדשות פוזיטיביות שמגבירות את הסמכות והתדמית של המטבע, וכן תגובה למגמות כלליות בשוק הקריפטו.

גורמים שיכולים להשפיע על שערו של ה-MDA אל מול השקל כוללים את מדיניות המטבע של ישראל, שינויים בחוקים וברגולציה הנוגעים לקריפטו, וכן תנודות כלכליות גלובליות שפוגעות בשווי השקל ביחס למטבעות אחרים.

לא התקבלה מידע אודות המלצות של גורמים מובילים בתחום הקריפטו על המטבע MDA, ולא נמצאו נתונים כמותיים עתידיים או ניתוחי שווקים שניתן להסתמך עליהם לציבור הרחב. כמו כן, לא דווח על ביקורת או סקירה מצד גורמים או עמותות בענף שמסווגות כבעלות סמכות על נושא המטבע MDA.

בהתחשב בכך שאין מידע מספק אודות ההשקעה ב-MDA, חשוב לזכור שהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים כרוכה בסיכון גבוה ונדרשת בדיקה עצמאית ומעמיקה לפני קבלת החלטות השקעה.