Handshake -> ILS

Source: CurrencyRate

מטבע ה-Handshake (HNS) מהווה חידוש בעולם הקריפטו על ידי שילוב של טכנולוגיית בלוקצ'יין עם מערכת שמות דומיין מבוזרת (DNS). במקום להיות תלויים בספקים מרכזיים, משתמשי Handshake יכולים לרכוש, למכור ולהעביר דומיינים באופן מבוזר ובטוח יותר.

שער ה-Handshake נקבע, כמו במטבעות קריפטוגרפיים אחרים, על פי מנגנוני היצע וביקוש בשוק. כאשר מדובר בהמרה לשקל, שער ההמרה נקבע לפי היצע וביקוש של Handshake ביחס לשקל בבורסות המסחר ובפלטפורמות קריפטו השונות.

ישנם מספר גורמים שעשויים להשפיע על הביקוש ל-Handshake בשוק, כולל תחושת ביטחון מוגברת בקרב משתמשים שמעדיפים מערכת מבוזרת על פני מערכת מרכזית, חדשות ועדכונים בקהילות טכניות ובפלטפורמות כמו GitHub ו-Twitter, וכן שינויים רגולטוריים הקשורים לניהול דומיינים וקריפטוגרפיה.

בנוגע להשפעות עתידיות על שערו של ה-Handshake אל מול השקל, ניתן להניח כי גורמים כמו קבלת המטבע לשימוש נרחב יותר, התפתחויות טכנולוגיות ושינויים במדיניות הפיסקלית והמוניטרית של מדינת ישראל עשויים להשפיע על השער.

כאשר מדובר בהשקעה ב-Handshake, חשוב לזכור כי מדובר בשוק תנודתי ומשתנה, ולכן כל השקעה צריכה להתבצע לאחר מחקר ובהתאם לאסטרטגיית ההשקעה ורמת הסיכון של המשקיע.

לגבי תחזיות עתידיות, אין מידע ספציפי על צפי ערכו או צמיחתו של Handshake, אך כללי האצבע של שוק הקריפטו מראים כי כל תחזית עשויה להיות תנודתית ותלויה בגורמים רבים ומשתנים.

למרות שאין אזכור למומחים או למותגים שתמכו ב-Handshake במפורש, ישנה תמיכה בפרויקט בקהילות הטכניות ובחוגים שעוסקים בפיתוח תשתיות מבוזרות.

לבסוף, חשוב לציין כי כל השקעה במטבעות קריפטוגרפיים מצריכה עיון ובחינה מעמיקה, וההחלטה צריכה להתבצע באופן מושכל ובהתאם למצב הפיננסי ולאסטרטגיית ההשקעה של המשקיע.