Cryptaur -> ILS

Source: CurrencyRate

מטבע ה-Cryptaur (CPT) מהווה חלק מאקוסיסטם מבוזר המאפשר למשתמשים לקנות ולמכור מוצרים ושירותים ישירות, ללא צורך בתיווך של גורמים מסורתיים. פלטפורמת Cryptaur עובדת על רשת Ethereum ומציעה חוויית שוק חדשה, שבה צרכנים וספקים יכולים להיפגש ולבצע עסקאות בצורה ישירה ומאובטחת.

שער ה-Cryptaur נקבע בהתאם למנגנוני שוק של היצע וביקוש, בדומה לשער האתריום ומטבעות דיגיטליים אחרים. כאשר מדובר בהמרה לשקל, שער ההמרה נקבע על פי שערי ההמרה השוטפים בין האתריום לשקל, וכמובן, על פי שער ה-Cryptaur ביחס לאתריום.

גורמים רבים עשויים להשפיע על הביקוש ל-Cryptaur בשוק, כולל תפיסת השוק את פוטנציאל הפלטפורמה, תחרות מפלטפורמות דומות, חדשות והתפתחויות בתחום הקריפטו, ורגולציה חדשה שיכולה להשפיע על האקוסיסטם של Cryptaur.

הגורמים שעשויים להשפיע על שערו של ה-Cryptaur אל מול השקל בעתיד כוללים את היצע המטבע בשוק, התקבלותו של המטבע בקהילה הגלובלית ובקרב משתמשים פוטנציאליים, שינויים במדיניות הפיסקלית והמוניטרית של מדינות שונות, וכן פיתוחים טכנולוגיים בתחום הבלוקצ'יין והקריפטו.

בשאלה האם Cryptaur הוא השקעה טובה, יש לקחת בחשבון שההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים נחשבת לספקולטיבית ותלויה בשיקולים רבים. נכון לעכשיו, אין מידע זמין על תחזיות מחיר לעתיד הקרוב או הרחוק של ה-Cryptaur.

לגבי המלצות על Cryptaur, לא נמצאו התייחסויות מצד אישיות מובילה או גוף חשוב שדיברו על הפרויקט עד כה.

בנוגע לבדיקות שנעשו על ה-Cryptaur, ידוע כי התבצעה בדיקת קוד על ידי GitHub, אך לא נמצא מידע מפורט על בדיקות נוספות שנעשו על ידי גורמים רשמיים או מומחים בתחום הקריפטו.