Conscious Value Network -> ILS

Source: CurrencyRate

רשת הערך המודעת (Conscious Value Network – CVN) מהווה פלטפורמה חדשנית בעולם הבלוקצ'יין, המאפשרת לקהילות לשתף, להפיץ ולהעריך תוכן דיגיטלי באופן אוטונומי ויעיל. על ידי שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין ובשירותים מבוזרים מסוג P2P, CVN יוצרת סביבה שבה תהליכי הפצה ושידור של תוכן מתבצעים בצורה שקופה וללא צורך בגורמים מרכזיים.

ברשת CVN פועלת מערכת להעברת קבצים עמית לעמית ופלטפורמה פתוחה ל-DAPP-ים של צד שלישי, המאפשרת למפתחים ליצור ולהפיץ אפליקציות מבוזרות. טוקן ה-CVNT, שהוא המטבע הבלעדי הנסחר במערכת, מפועל על גבי רשת האתריום וניתן למסחר בו בלוח האם של פיירקוין.

שער ה-CVNT, כמו כל מטבע קריפטוגרפי אחר, נקבע על פי היצע וביקוש בשוק. כאשר יש דרישה גבוהה ל-CVNT והיצע מוגבל, השער עשוי לעלות. לעומת זאת, כאשר יש יותר מוכרים מאשר קונים, השער עלול לרדת. שער האתריום אל מול השקל נקבע באופן דומה בשוק הפתוח, והוא משתנה בהתאם לתנודות בביקוש לאתריום בישראל ובעולם.

גורמים שונים יכולים להשפיע על הביקוש ל-CVN בשוק, כולל שינויים בתחום המדיה והתוכן הדיגיטלי, הצלחת פרויקטים מבוססי CVN, קבלת תמיכה מקהילות משתמשים ומפתחים, וכן שינויים רגולטוריים המשפיעים על השוק הקריפטוגרפי בכללותו.

לגבי השקעה ב-CVN, כמו כל השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, יש לשקול מספר גורמים כמו פוטנציאל הצמיחה של הפרויקט, התמיכה בקהילה, החדשנות וההשפעה המצופה של הטכנולוגיה. כמו כן, חשוב לזכור שהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים יכולה להיות תנודתית ומסוכנת, ועל כן יש לבצע מחקר יסודי לפני קבלת החלטות השקעה.

לגבי תחזיות לעתיד, לא פורסמו נתונים נומריים או תחזיות רשמיות לגבי ערכו או צמיחתו של CVN. כל השקעה בשוק הקריפטו צריכה להתבצע על בסיס מידע נוכחי ובהתחשבות בתנודות הטבעיות של השוק.

בנוגע להמלצות ובדיקות של CVN, לא דווחו חוות דעת מפי אנשים בולטים או פלטפורמות ידועות לגבי הפרויקט. עם זאת, כל משקיע פוטנציאלי מוזמן לעקוב אחרי עדכונים בקהילות הקריפטו ולבחון בעצמו את הפרויקט לפני קבלת החלטה.